Wicca

Wicca is een van de belangrijkste stromingen binnen het moderne Paganisme. Wicca of Moderne Hekserij trad in haar huidige vorm rond 1940 naar buiten. Het is een inwijdingsweg, een mysterie-religie die de ingewijde naar diepe eenwording met de natuurkrachten en de krachten in de eigen psyche leidt, waardoor een geestelijke transformatie van de mens bewerkstelligd wordt. Vrouwen worden ingewijd tot Priesteres, mannen tot Priester.

Wicca wordt ook wel de “Craft of the Wise” genoemd of kortweg de “Craft”. Degenen die inwijding zoeken moeten tenminste 18 jaar oud zijn. De Wicca zoekt geen bekeerlingen en inwijding wordt nooit aangeboden, maar moet worden aangevraagd en wordt uitsluitend gegeven aan degenen die hebben bewezen de inwijding waardig te zijn. Traditioneel verstrijkt er tenminste een jaar en een dag voordat men wordt ingewijd.

Wicca is zowel een religie als een Kunde… Als religie is het doel om het individu en de groep in harmonie te brengen met de goddelijke creatieve krachten in de Kosmos, en de manifestatie daarvan op alle niveaus. Als Kunde is het doel om praktische resultaten te bereiken met geestelijke krachten, met een goede, nuttige en genezende intentie. Beide aspecten zijn kenmerkend voor de Wicca: de natuur-gerichte houding, de autonomie van kleine groepen zonder kloof tussen priester en ‘kudde’, en de grondgedachte van een creatieve polariteit op alle niveaus, van Godin en God tot priesteres en priester’.

(Janet and Stewart Farrar, Eight Sabbats For Witches, Robert Hale, London, 1981)

De belangrijkste stromingen binnen Wicca zijn Gardnerian en Alexandrian. Ook de Green Craft schaart zich onder Wicca. Gardnerians stammen af van Gerald Gardner, die verantwoordelijk was voor de revival van de hekserij zoals de Wicca dat beleven. Alexandrians stammen af van Alexander en Maxine Sanders.

De Weg van de Wicca is een pad van magie en liefde, de beroering van de diepten van de ziel, het samen delen in de mysteriën van de Natuur, en het samen zijn met de Oude Goden.

© PFI Nederland.