">

 

En aan hen die geroerd zijn door

de groene aarde, 

de heldere maan, en de glinsterende zon—–

aan hen die van het buitengewone

van het Leven houden,

zeggen we: jullie zijn niet alleen.

 

And to those who have been touched by

the beauty of the green earth,

the white moon and the radiant sun --

for those who love the magnificence of all Life,

we say: you are not alone.  

 

Et à ceux que la beauté de la Terre verte,

de la Lune blanche

et du rayonnant Soleil ont touchés —–

 à ceux qui aiment la magnificence de la Vie,

nous disons : vous n’êtes pas seuls !

 

Enter the site