Introductie

Introductie van de Pagan Federation

In 1971 werd de Pagan Federation opgericht te Groot Brittannië met als doel informatie over het paganisme te voorzien en om misvattingen te voorkomen. De Pagan Federation zet zich in voor de rechten van paganisten opdat deze vrijelijk en zonder beperkingen hun religie kunnen beleven. Art. 18 van de universele verklaring van de rechten van de mens stelt dat:

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.’

De Pagan Federation publiceert het kwartaalblad Pagan Dawn, eerder The Wiccan (gelanceerd in 1968), en andere publicaties. Daarnaast wordt het persoonlijk contact met individuele leden en de gehele paganistische gemeenschap ten allen tijden behouden via verschillende kanalen. Er worden zowel members-only als publieke evenementen georganiseerd waaronder de jaarlijkse conferentie en regionale samenkomsten doorheen het hele jaar.

Doelstellingen van de Pagan Federation:

  • Het voorzien van contactmogelijkheden tussen paganisten en voor oprechte zoekers naar de oude religie.
  • Het stimuleren van contact en dialoog tussen de verschillende stromingen binnen het Paganisme, lokaal en wereldwijd.
  • Het voorzien van praktische en effectieve informatie over het Paganisme aan leden van de gemeenschap, de media, openbare instellingen, etc.

In detail is het werk van de Pagan Federation:

  • Toegang bieden tot het openlijk uiten en beleven van het Paganisme en het vieren van de bijhorende feesten te vergemakkelijken.
  • Ondersteuning, advies en zorg bieden voor paganisten in de gemeenschap, waaronder in ziekenhuizen, woonzorgcentra, scholen en gevangenissen: om te fungeren als een schakel tussen paganisten, ministers en de betrokken autoriteiten.
  • Het promoten van contact en dialoog tussen verschillende stromingen binnen het paganisme en andere religieuze tradities.
  • Het opnemen van een educatieve rol voor mensen die niet vertrouwd zijn met paganistische overtuigingen en het voorzien van praktische en effectieve informatie over het heidendom aan leden van het publiek, de media, de openbare lichamen en de administratie.
  • Het onderhouden van contact met individuele leden en de bredere paganistische gemeenschap door middel van evenementen, en de publicatie van een driemaandelijks tijdschrift.
  • Het voorzien van locale contactmogelijkheden voor leden door correspondentie en meetings.
   Enviar artículo en formato PDF