Eclectische Hekserij

Eclectische heksen vormen een aparte groep Paganisten binnen de verschillende min of meer afgebakende stromingen en tradities. Eclectische heksen nemen van alle stromingen wat hen als individu het beste past. Binnen deze groep vind je ook de meeste mengvormen van de overige tradities en stromingen. Vaak werken ze alleen en niet in groepsverband. Soms komen ze bij elkaar bij een speciale gelegenheid, een jaarfeest bijvoorbeeld.

Binnen deze groep vind je ook de Hereditary (erfheksen) en Traditionals. Traditionalists claimen dat hun traditie van generatie op generatie is doorgegeven, een familietraditie dus. Hereditaries – ofwel erfheksen – claimen eveneens dat hun tradities binnen bepaalde families door de bloedlijn zijn doorgegeven.

Soms is er sprake van een traditie, een inwijdingsweg die los staat van overlevering binnen de familie. Tot slot zijn er heksen die alleen werken en hun eigen paganistische pad volgen.

© PFI Nederland.

   Enviar artículo en formato PDF